σγαρδέλι

το, Ν
το γαρδέλι, η καρδερίνα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < γαρδέλι, με ανάπτυξη προθετικού σ- (πρβλ. βώλος: σβώλος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.